מידע נוסף

תשואה

בניגוד לאלה שרוכשים דירה למגורים – מי שמשקיע בנדל"ן רוכש נכס על מנת להרוויח מתשואה על ההשקעה. התשואה על הנכס היא ההכנסות בגין הנכס ביחס להוצאות עליו.

תשואה – מונח מוכר בשוק ההון ובעולם הנדל”ן. מדובר בנתון בסיסי הנותן אינדיקציה תוך כמה שנים אחזיר את ההשקעה שלי בנכס, ואת מידת הסיכון שלי.

לדוגמא: נניח שרכשתם דירה בסכום של 500 אלף ₪ , וההכנסה משכירות היא 2500 ₪ בחודש ,כדי לחשב תשואה אכפיל את השכירות (2500 ₪) ב 12 (כדי לדעת כמה אני מרוויח מהנכס בשנה) ואת התוצאה אחלק בהון העצמי שהשקעתי (500,000 ₪). התוצאה תהיה 0.06 שזה אומר 6% תשואה שנתית.