מידע נוסף

פרצלציה

פרצלציה היא הליך מוכר בעולם הנדל"ן, שבמסגרתו נעשה סדר בשטח מסוים, בקרקע מסוימת או במגרש מסוים.

בעגה המקצועית נקרא המהלך הזה "איחוד וחלוקה מחדש" של הקרקע, והוא נועד לחלק את הקרקע בין בעליה כך שניתן יהיה לרשום אותה ברשם המקרקעין, הידוע יותר בשם טאבו. בדרך זו, הקרקע תוסדר בצורה חוקית והגיונית.

פרצלציה היא מהלך נדרש כאשר מתברר שחלוקת הקרקעות נעשתה מבלי לרשום זאת כראוי בטאבו, כאשר נדרשת התאמה של החלוקה הקיימת לתוכנית חדשה, כאשר מתברר שהחלוקה הקיימת אינה נכונה או שאינה מדויקת וכאשר יודעים שהסדרת הקרקע – אם אינה מוסדרת כראוי – יכולה להעלות את שווי הקרקע או הנכסים שעליה, עבור בעלי הקרקע.

אם נאמר זאת בצורה הפשוטה ביותר, הרי שפרצלציה נועדה להפוך את חלוקת הקרקעות, או את הבעלות עליהן, למסודרת ומדויקת עד כמה שניתן. בדרך זו קל יותר לתכנן וליישם תוכניות באותן קרקעות, לקבוע את שווי הנכסים ואפילו לחשב מיסים והיטלים שונים במידת הצורך.

תהליך נוסף שנכלל תחת הפרצלציה הוא רה פרצלציה – תהליך הפוך שבו מאחדים לחלקה אחת כמה חלקות קיימות.