מידע נוסף

נסח טאבו זה חשוב?

משמעותו של המונח השגור "טאבו" היא לשכת רישום המקרקעין. "נסח טאבו" הוא למעשה תעודת הזהות הקניינית של הנכס, שבה אפשר למצוא את המידע הבסיסי והמהותי בקשר לנכס, כמו המיקום שלו, פרטי בעלים, תיאור הנכס (שטח, קומה, הצמדה וכיו"ב).

בנוסף, נסח הטאבו מכיל הערות שונות, שמטרתן לשקף זכויות של גורמים שונים בנכס, ובהן הערת אזהרה, שעבודים, הפקעות, עיקולים וחריגת בנייה. קיימים נכסים שאינם רשומים בלשכת רישום המקרקעין, אלא רשומים בפנקסים אחרים ברשויות שונות כמו רשות מקרקעי ישראל ובחברות משכנות.

על פי חוק המקרקעין, הרישום בטאבו הוא ראיה חותכת. כלומר, נכס הרשום בטאבו הוא בעל הזכות הקניינית הגבוהה ביותר מבין כל הרישומים. לכל מקרה, חשוב לדעת כי נסח הטאבו הוא תמצית המידע הבסיסי על הנכס, אבל לפני שעורכים עסקה לרכישה של נכס מסוים, חשוב לקבל מידע מלא על הנכס ולכן מומלץ להסתייע בעורך דין מקרקעין מטעמכם אשר יבצע בדיקות רלוונטיות נוספות בהתאם לסוג הנכס ונתוניו הספציפיים.