מידע נוסף

מתווה יסודות

מתווה יסודות, המוכר גם בשם "שנוגריסט", היא שיטת סימון מסורתית לביצוע מדויק של מיקומי יסודות באתר הבנייה המסייעת בהוצאת תוכניות הבנייה מהכוח אל הפועל.

המתווה הוא מסגרת עץ היקפית זמנית, המוגבהת מהקרקע ונמוכה בכ- 10-20 ס"מ ממפלס ה-0.00 של המבנה. היא תוחמת את קווי הבניין המותרים לבנייה המתוכננת, ונבנית מחוץ לקו המתאר של המבנה ומקבילה לחזיתותיו.

על המסגרת מעץ מסמנים את מיקומי היסודות השונים וקווי המבנה (כמובן בסיוע מודד מוסמך), זאת על ידי חריצה או דפיקת מסמר בלוח העץ.

בצורה הזו, כל יסוד מסומן בארבע חזיתות. לרוב מותחים חוט בנאים בין כל שתי חזיתות מקבילות, כך מקבלים הצטלבות בין שני החוטים, ובכך מסמנים את מיקום מרכז היסוד.

ממקום ההצטלבות שנוצר מורידים אנך (חוט שלקצהו קשורה משקולת) – כך מקבלים מיקום מדויק ביותר של כל מרכז יסוד על גבי הקרקע.

תכנית מתווה היסודות מתבצעת על ידי מהנדס בניין וזו אחריותו של המודד המוסמך למקם את המשקולות באופן המדויק ביותר באתר הבנייה על פי קוארדינטות מדויקות.