מידע נוסף

מה זה שטר מכר?

שטר מכר הוא מסמך המעיד על ביצוע עסקה של מכירת זכות בעלות בנכס מקרקעין (לדוגמה: מכירת דירה או מגרש וכיו”ב), הנחתם על ידי הצדדים לעסקה ומשמש אסמכתא לרישום הזכויות על שם הבעלים החדש בלשכת רישום המקרקעין.נוסח שטר מכר הוא קבוע בהתאם לתקנות רישום המקרקעין  ומכיל בתוכו פירוט של בעלי הנכס הנוכחיים והקודמים, וסכומי הרכישה של המקרקעין. על שטר מכר חותמים הצדדים לעסקה, עם אימות חתימה בפני עורך דין, או רשם המקרקעין.