מידע נוסף

מה המשמעות של גוש וחלקה?

גוש וחלקה הם מספרי זיהוי לקרקעות. כל שטחה של מדינת ישראל מחולק לגושים וכל גוש מחולק לחלקות ולתתי-חלקות.

מספר הגוש, החלקה , והתת חלקה אלה המספרים שבגינם ניתן לקבל זיהוי מדויק של נכס מסוים. הגוש מראה את כל מתחם בנינים מסוים (מה שאומר שייתכן מאד כי מספר בנינים יהיו קשורים עם אותו מספר גוש). החלקה מראה את אותו בנין ספציפי אותו אנו מחפשים, והתת חלקה מראה את מספר הדירה ( לא בהכרח).