מידע נוסף

מהי הערת אזהרה?

הערת אזהרה היא הערה הנרשמת במרשם המקרקעין ומעידה על קיומה של התחייבות בכתב של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה.

הערת אזהרה נרשמת לטובת הבנק המלווה כסף לרכישת הדירה וכמו כן נרשמת הערת אזהרה לאחר חתימת חוזה לטובת הקונה כדי שהמוכר לא יוכל למכור את הנכס שנית.

לדוגמא: בעל דירה עורך חוזה עם קונה שבו הוא מתחייב למכור לקונה את הדירה ולהעבירה על שמו. הקונה רשאי לפנות לרשם המקרקעין ולרשום הערת אזהרה במרשם המקרקעין, לפיה קיימת התחייבות מהמוכר להעביר את הדירה על שם הקונה.

לאחר שנרשמה הערת אזהרה (וכל עוד לא נמחקה), לא ניתן לרשום במרשם המקרקעין עסקה אחרת שסותרת את תוכן ההערה.

אם לאחר רישום הערת אזהרה לטובת הקונה, יתחייב המוכר למכור את הדירה לקונה שני, והקונה השני ירצה לרשום הערת אזהרה או להעביר את הדירה על שמו במרשם המקרקעין, הוא לא יוכל לעשות זאת מכיוון שהעברת הדירה על שמו סותרת את תוכן הערת האזהרה.