מידע נוסף

מהו לוח שפיצר?

לוח שפיצר הוא לוח סילוקין המציג את האופן בו מוחזרת המשכנתא ומפרט את התשלומים לאורך משך ההלוואה, התשלום החודשי בגין המשכנתא מורכב מ:

  • החזר על חשבון הקרן
  • החזר על חשבון הריבית

מרבית הבנקים מציעים, בהתחשב באיכות הלווה ובסוג ההלוואה, שני לוחות סילוקין. האחד מכונה "לוח שפיצר" – על שמו של המתמטיקאי האוסטרי שפיתח אותו סימון שפיצר – ובו הפירעון מחושב מראש, כך שההחזר החודשי יהיה אחיד בגובהו; והשני מכונה "לוח סילוקין קרן שווה", במסגרתו הלווה פורע מדי חודש חלק קבוע מן הקרן ואת הריבית התקופתית, כך שלמעשה סכום ההחזר החודשי מצטמצם עם חלוף החודשים.

במקרים שלוח שפיצר נבחר לסילוק ההלוואה, כאמור, מדי חודש תשלמו לבנק סכום שווה של כסף. כלומר, בתקופות ההחזר הראשונות שיעור גבוה יותר מההחזר ילך לכיסוי הריבית בעסקה, ועם הזמן שיעור זה ירד ותשלמו יותר עבור החזר הקרן.

לוח זה מעניק ללווה ודאות רבה, ועל כן הוא נחשב לנפוץ יותר ופופולארי. עם זאת, לוח זה עובד לרעת הלווה ככל שמשך ההלוואה שהוא לוקח ארוך יותר. זאת מכיוון שסכום הקרן ייקטן באופן איטי יותר לאורך השנים, ועל כן תשלום הריבית על הסכום יהיה גבוה יותר מדי חודש בחודשו.

בלוח סילוקין קרן שווה, הדבר הקבוע לאורך כל תקופת החזר ההלוואה הוא התשלום עבור הקרן. עם זאת, לאורך הזמן תשלום הריבית יפחת, זאת מכיוון שעם ההחזר הקבוע, חתיכות גדולות יותר של הקרן נעלמו מדי חודש בחודשו. מדובר בלוח סילוקין שמתאים ללווים שמרווחים יותר, זאת מכיוון שבתקופה הראשונה הסכום שתחזירו לבנק הן עבור הריבית והן עבור הקרן יהיה גבוה יותר בהשוואה לחודשים הראשונים בהשוואה לשימוש בלוח שפיצר. עם זאת, לא כל הבנקים תומכים בסוג כזה של החזר, ועל כן יהיה לכם פחות מקום למשא ומתן מול נותן ההלוואה.