מידע נוסף

למה אנחנו צריכים את מנהל מקרקעי ישראל?

מנהל מקרקעי ישראל הוא הגוף המנהל על פי חוק, החל משנת 1960, את קרקעות המדינה, קרן קיימת לישראל ורשות הפיתוח, המהוות כ-93% משטח מדינת ישראל (כ-22 מיליון דונם), בהתאם למדיניות הנקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל.

מועצת מקרקעי ישראל מונה 18-26 חברים. בהתאם לחוק מינהל מקרקעי ישראל, בראש המועצה עומד שר הבינוי והשיכון.

תחומי הפעילות המרכזיים של מנהל מקרקעי ישראל:

  1. ניהול מלאי המקרקעין שבאחריות המינהל.
  2. יצירת עתודות לקרקע בבעלות ציבורית למטרות לאומיות.
  3. שיווק קרקעות והקצאתן לייעודים שונים.
  4. טיפול בחוכרים ובמשתכנים.
  5. פיקוח על שימושי קרקע שונים.