מידע נוסף

כשאנחנו קונים בית אנחנו צריכים לקחת הלוואת גישור?

הלוואת גישור ניתנת על חשבון סכום כסף שתקבלו בעתיד, ועוזרת לגשר על תקופות הביניים. הלוואת גישור היא הלוואה  שנועדה לגשר על פער תזרימי שנוצר בתקופה בה הלווה עומד בפני הוצאה גבוהה לבין תקבול שבו יזכה בעתיד הנראה לעין. במילים אחרות ההלוואה ניתנת על חשבון סכום כסף שיקבל נוטל ההלוואה בעתיד הקרוב בוודאות גבוהה כמו למשל מכירה של דירה, שטח, וכדומה.

הלוואות אלה נלקחות לרוב ע"י אנשים שרוצים לקנות דירה חדשה וטרם מכרו את הדירה שלהם, בדרך כלל הלוואות גישור ניתנות לתקופות קצרות של שנה עד שלוש.:

ישנם שלושה סוגים נפוצים של הלוואות גישור:

  • הלוואת בולט (Bullet Loan) – לאורך תקופת ההלוואה מחזירים רק את הריבית, כאשר את הסכום המלא של הקרן מחזירים בסיום התקופה.
  • הלוואת בלון (Balloon Loan) – מחזירים את כל סכום ההלוואה (ריבית וקרן) רק בתום התקופה.
  • הלוואה עם תקופת גרייס (Grace Period) – מחזירים את הסכום המלא בהסדר תשלומים שמועד תחילתו נדחה בפרק זמן מסוים (למשל, מתחילים להחזיר את הכסף רק אחרי חצי שנה ממועד קבלת ההלוואה).