מידע נוסף

גבול מגרש

בגאוגרפיה, גבול הוא קו המפריד בין ישויות גאוגרפיות השונות זו מזו. אספקט גאוגרפי של אזור, יוצר גבול טבעי.

ישנו "גבול מדיני" המפריד בין מדינות, כמו כן ישנם גם הגבולות המוניציפאלים, המפרידים בין הערים בתוך אותה המדינה.

אך אם נלך לדוגמא אף קטנה יותר, גבולות קיימים אף בין חצרות בתים – אלה הם גבולות מגרש. להצגת קווי הגבולות השונים משמשת גם מפה.

גבול מגרש הוא קו גבול בין שטח קרקע אחד למשנהו – קו המפריד בין מגרש למגרש, שאותו יש לסמן לפני התחלת הבנייה באמצעות מודד מוסמך.

מגרש הוא יחידת בעלות מוצעת בתכנית, לאחר אישור התכנית המגרש יתפקד כיחידת בעלות כמעט לכל דבר ועניין, וכאשר יכינו תכנית לצרכי רישום (תצ"ר) הוא ירשם כחלקה.

ניתן לסמן ולקבוע את גבולות המגרשים והחלקות בשתי הדרכים הבאות:
מדידה גרפית: סימון גבולות הגושים והחלקות על מפת מדידה בהסתמך על מפת גוש שהוכנה ע"י המרכז למיפוי ישראל.

מדידה אנליטית: סימון גבולותיהם של חלקות על מפת מדידה בהסתמך על זיהוי מדויק של כל אחת מהפינות (נקודות התפנית) של הגבול, כפי שתועדו בפנקס המודדים השמור במרכז למיפוי ישראל. רמת הדיוק האנליטית תידרש לעת הכנת תשריטים לצרכי רישום (תצ"ר).
ניתן לבדוק ולראות גבולות מגרש בהסתמך על הנתונים שתקבל ברשות מקרקעי ישראל. בכל מצב המודד מסתמך על נ.צ קיימים במפות המדידה של ישראל.