מידע נוסף

אנחנו צריכים טופס 4?

טופס 4, או בשמו המלא — טופס אישור אכלוס, הוא אחד השלבים האחרונים לקראת מסירת מפתחות דירה חדשה לדיירים שעתידים לגור בה, או להשכיר אותה. הטופס מהווה הצהרה של הרשות כי בניית המבנה הסתיימה באופן רשמי והוא בטוח ומתאים למגורים, וכן כי ניתן לחברו לתשתיות שונות כמו מים, חשמל וטלפון.

את הבקשה לטופס 4 מגיש בעל ההיתר לעירייה בליווי תצהירים שלפיהם, בין היתר, יש התאמה בין הבנייה בשטח להיתר הבנייה שניתן; בעת הבנייה לא נוצרו ליקויים המהווים סכנה למשתמשים במבנה או בסביבתו; תשתיות המבנה מותקנות כהלכה; קיים איטום למרחבים המוגנים, ועוד.