מידע נוסף

מה זה אישור עקרוני?

לכל אדם הזכות לפנות לכל בנק המעניק משכנתא (הלוואה לדיור) ולבקש לקבל "אישור עקרוני"- מסמך רשמי הכולל את סכום ותנאי ההלוואה שהבנק מציע, בהתאם לנתונים אישיים ולנתוני הנכס שהמשכנתא מבוקשת עבורו. קבלת האישור העקרוני לא כרוכה בתשלום ולא מחייבת לקיחת משכנתא. האישור חייב להיות בתוקף 24 ימים לפחות, וכל עוד האישור בתוקף, הבנק חייב להעניק את המשכנתא לפי התנאים שבאישור (גם אם חלו שינויים בריביות, בעמלות וכו') ובכפוף לאימות הנתונים שנמסרו.

טיפ: ניתן לעשות שימוש באישור העקרוני הן כדי להעריך מראש את הסכום הסופי שיעמוד לרשות הלווים ואת את שווי הנכס שאותו יוכלו לרכוש, ובנוסף כדי לערוך משא ומתן מול בנקים אחרים בטרם נטילת משכנתא.